Anlægsgartner Svendborg

Vi udfører stort set alle anlægsgartneropgaver i relation til branchen. Vi fortsætter det samme arbejde, nøjagtig som vi har gjort det i mere end 25 år.

Vi anvender de bedste byggematerialer i tæt samarbejde med vores anerkendte leverandører. De bedste materialer på et solidt fundament så er man godt på vej til en holdbar løsning.

Der er et bredt spekter af forskellige opgaver tilknyttet anlægsgartnerbranchen. Nedenstående er en liste med eksempler på Anlægsgartner Svendborgs forskeligartede opgaver inddelt i underkategorier.

Belægning, trapper og terrænmure

Flisebelægning, Chaussestens belægning, Tegl belægning, Træterrasse, Granitflise belægning, Brolægning, Trapper, Støttemure, Terrasse belægning,Flise belægning i indkørsel, Acu dræn. Støttemure, Kampesten sætning, Højbede

Jordbehandling

Jordbehandling, Jordløsning, Grubning af jord, Dræning, Regvandsfaskine, Fræsning, Jordforbedring, jordbundsanalyse, tekstur og gødningsplan.

Såning og plantning

Græssåning, Såning af græs eng, Sætning af løg og knolde, Plantning af: Stauder, Bunddækkende buske, Solitær træer, Buske, Frugttræer, Rododendron, Surbunds lanter Alletræer, Hæk, Klatreplanter, Slyngplanter, Taghave, Grønt tag, Japansk have, Sansehave, Rullegræs, jordforbedring, insektbuffet, biodiversitet, opbinding af træer, espalier, gødskning.

Pleje og vedligeholdelse

Rådgivning, Plejeplaner, Ukrudt bekæmpelse, Lugning, Hækklipning, Beskæring, Græsslåning / Græs klipning, Græskantskæring, Gødskning & Kalkning af græsplæne, Vertikal skærring / Mos bekæmpelse, Fejning, Renholdelse, Bladsamling / Bladsugning. Fældning af træer, Rodfræsning / Stub fræsning, Snerydning og saltning.

Trækonstruktioner

Opsætning af hegn, Etablering af sandkasse, Opsætning af legeplads inventar. opbygning af træterrasse, raftehegn, plankeværk.