fbpx
Full 1
Anlægsgartner Svendborg

Din sydfynske gartnerpartner

Full 1
Full 2
Stubfræsning

Find prisen med vores prisberegner

Full 2
Full 3
Grønne områder
Full 3

Anlægsarbejde

Vi er specialiseret i at rådgive om anlægning af haver. Dette sker ud fra erfaringer fra mere end 25 år i branchen. Vores anlægsgartnertekniker og anlægsgartner er dygtige til at lade sig inspirere og videregive erfaring om praktisk udførelse, materialer og planter i et sprog som alle forstår.

I arbejdsprocessen arbejder vi målrettet. Vi lægger en god strategi og starter fra den rigtige ende af. Vi griber processen rigtigt an og løser opgaven både hurtigt og grundigt.

Vi udnytter vores baggrundsviden om blandt andet vækstbetingelser og jordbundforhold og skaber de rigtige betingelser fra starten af.

Vores arbejdsgang planlægges så der tages mest muligt hensyn til miljøet samtidig med at der udføres unikke holdbare løsninger som vi konstruerer til at holde rigtig mange år frem i tiden.

Ud fra anlæggartnernes normer, vejledninger og regler sørger vi for at vores befæstelser og konstruktioner dimensioneres så de kan modstå fremtidige belastninger og klimaforhold.

Vores opgaver afleveres altid med et flot finish til den aftalte tid og pris.

Vi er stolte af de opgaver vi udfører. Samtidig er vi også beæret over, at mange af vores første kunder fra dengang, vi startede i branchen, stadig er med os den dag idag.

Grønne områder

Vi ved at et godt resultat starter med en seriøs rådgivning.

Derfor starter vi altid med at klarlægge kundens ønsker og behov. Derefter rådgiver vi omkring den kommende pleje.
Vi udfører altid vedligeholdelses opgaver i tæt dialog med kunden. Kunden definerer plejen og den standard der ønskes for området.

For mindre plejeopgaver rådgiver vi normalt på baggrund af en grunddig visuel gennemgang af området. Derefter aftales den ønskede pleje som den enkelte kunde ønsker.
For større plejeopgaver udarbejdes oftest en plejeplan med en kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Kvalitetsbeskrivelsen udarbejdes i samarbejde med kunden evt. på baggrund af en arealregistrering, illustreret kortmateriale og tilhørende plejebeskrivelser.

Til den praktiske udførsel af plejen, ankommer faglærte anlægsgartnere der medbringer effektive redskaber og maskiner. Vores mange årige erfaring gør at
vi anvender metoder & tekniker til at opnå den høje standard på en effektiv måde og ikke mindst til en konkurrencedygtig pris.

Vi varetager vedligeholdelse og pleje af alle typer grønne områder. Oftest på baggrund af et skriftligt tilbud til en fast pris. På den måde opnår kunden en opgave som bliver udført fagligt efter bogen, til en fast aftalt pris.

Vi ligger alle kræfterne i for at vores arbejdsopgaver udføres på højt fagligt niveau. Til glæde og gavn for alle dem som dagligt benytter og betragter haveanlægget.

Taghave og grønt tag

En taghave er en unik mulighed for at udnytte naturens ressourcer til at skabe et smukt visuelt udtryk og optimere isoleringen på en miljøbevidst måde.​

Der er mange fordele ved grønne tage: De beskytter det underliggende tagpap, så taget holder længere. Det isolerer mod trafikstøj og holder på varmen. Den grønne flade opsuger regnvand og aflaster dermed kloaksystemet. Desuden nedsættes CO2 udledningen. Blandt andet derfor må grønne tage siges at være en gevinst for klimaet. At det så ovenikøbet er en fryd for øjet er blot en understregning af, at et grønt tag er en optimal løsning.

Vi har udviklet et tæt samarbejde med leverandører af vækstmedie, planteskoler og leverandører af taghave opbygninger. Vi holder os ajour med udviklingen og har samlet alt vores erfaringen fra tidligere opgaver, hvilket gør at vi er i stand til at rådgive vores kunder om den mest optimale løsning.

Uanset om du ønsker planter, sedum urter eller græs på taget har vi den rette løsning til dig. Kontakt os for en uforpligtende snak om bæredygtige løsninger tilpasset dine behov.

Stubfræsning

Mange steder er træer og buske vokset sig for store og har fået en dimension som ikke passer ind i miljøet. Træer kan have haft dårlige vækstbetingelser eller rammes af sygdom og efterfølgende visne hen eller gå helt ud.

Træer og buske beskæres jævnligt for, at opretholde en sund vækstform. vildskud, syge og beskadigede grene skæres bort. trækroner tyndes ud og frugttræer beskæres mest af hensyn til kommende udbytte.

Planters immunforsvar er simpelt opbygget. Den rigtige træpleje kan i et tidligt stadie rede en plante fra at mistrives eller gå helt ud

Det optimale beskærings tidspunkt er forskelligt fra plante til plante. Nogle planter bør beskæres i slutningen af september, andre beskæres bedst om foråret. Mange frugttræer kræver en speciel beskærings metode og en bestemt bestøver for at give udbytte. Andre planter er næringskrævende eller klarer sig bedst i skygge.

Vi er vant til at beskære, fælde, klippe og styne træer. vi griber opgaven rigtigt an fra starten. Vi kører grenene væk og stubfræser rødder og træstubbe. Vi har stor erfaring indenfor træfældning og beskæring, og hjælper gerne med langsigtet pleje af træer og øvrige beplantninger.

Billedgalleri

Anders Mikkelmann, ansat hos Havearkitekt Poul Pedersen fra 1992-2000. I en del af samme periode gik jeg på Gartnerskolen Vilvorde i Roskilde som Anlægsgartner. Efterfølgende tog jeg uddannelsen Anlægsleder på Slagelse tekniske akademi og i 2000 afsluttedes uddannelsen Anlægsgartnertekniker. Senere kompagnon med havearkitekt Poul Pedersen og Landskabsarkitekt Jakob Mikkelmann fra 2001 til 2017.

Jeg har udført anlægsprojekter for Anlægsgartnermester Knut A Thorvaldsen i Norge, hvori jeg var med på anlægsentrepriser på bl.a. Agger brygge og Karl Johan og Drammen golfbane.

Jeg har assisteret Gartnari.fo ved Bugvi Roin med projekter i bl.a. Thòrshavn og Fuglafjørður på Færøerne med både rådgivning og udførsel af anlægsentreprisen ved kulturhuset i Fuglafjørður .

I 2001 var jeg medstifter af aktieselskabet Anlægsgartnerfirmaet 3A a/s, som blev stiftet sammen med min bror Jakob Mikkelmann og vores far Poul Pedersen.

Fra 2001 til 2017 var jeg medejer af Anlægsgartnerfirmaet 3A a/s, hvor jeg bl.a. beskæftigede mig med tilbuds beregning, entreprisestyring, kvalitets styring, personale og kundepleje. Fra 2017 og til 2020 i betroet stilling som daglig leder for Havearkitekt og anlægsgartner Poul Pedersen.

Jeg har etableret golfanlæg for Drammen golfklub, og golf greens på Faaborg golfbane. Projekteret og udført kæmpe taghave for Hansson og Knudsen ved Opus Odense C. Eksklusivt parkerings-anlæg og beplantning for Sparekassen Faaborg. Siden 1992 har jeg beskæftiget mig professionelt med drift og vedligeholdelse af grønne områder, primært på Fyn og Sjælland.

Vi udfører stort set alle anlægsgartneropgaver i relation til branchen. Vi fortsætter det samme arbejde, nøjagtig som vi har gjort det i mere end 25 år.

Vi anvender de bedste byggematerialer i tæt samarbejde med vores anerkendte leverandører. De bedste materialer på et solidt fundament så er man godt på vej til en holdbar løsning.

Der er et bredt spekter af forskellige opgaver tilknyttet anlægsgartnerbranchen. Nedenstående er en liste med eksempler på Anlægsgartner Svendborgs forskeligartede opgaver inddelt i underkategorier.

Belægning, trapper og terrænmure

Flisebelægning, Chaussestens belægning, Tegl belægning, Træterrasse, Granitflise belægning, Brolægning, Trapper, Støttemure, Terrasse belægning,Flise belægning i indkørsel, Acu dræn. Støttemure, Kampesten sætning, Højbede

Jordbehandling

Jordbehandling, Jordløsning, Grubning af jord, Dræning, Regvandsfaskine, Fræsning, Jordforbedring.

Såning og plantning

Græs såning, Såning af græs eng, Sætning af løg og knolde, Plantning af: Stauder, Bunddækkende buske, Solitær træer, Buske, Frugttræer,Rododendron, Surbunds lanter Alletræer, Hæk, Klatreplanter, Slyngplanter, Taghave, Grønt tag, Japansk have, Sansehave, Rullegræs.

Pleje og vedligeholdelse

Rådgivning, Plejeplaner, Ukrudt bekæmpelse, Lugning, Hækklipning, Beskæring, Græs slåning / Græs klipning, Græs kant skærring, Gødskning & Kalkning af græsplæne, Vertikal skærring / Mos bekæmpelse, Fejning, Renholdelse, Bladsamling / Bladsugning. Fældning af træer, Rodfræsning / Stub fræsning, Snerydning og saltning.

Trækonstruktioner

Opsætning af hegn, Etablering af sandkasse, Opsætning af legeplads inventar. opbygning af træterrasse.

Anlægsgartner Svendborg
Trappehavevej 13
5700 Svendborg 

CVR.: 40947043

Bank, Spar nord:
reg nr 9370
konto 2480171236

Kontakt

Rul til toppen